Refleksioner003-1Dette nummer af ReFleksioner er tilegnet et af vore udviklingsprojekter, nemlig projektet om de treårige børn deres læring, læreprocesser og udvikling. Projekt forløbet blev afsluttet i efteråret 2009.

Beskrivelsen af projektet rummer bidrag fra vore samtaler om denne aldersgruppe, teorier af betydning for deres udvikling og læreprocesser. Vi har beskæftiget os med læringssyn og dens betydning for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

De deltagende institutioner har arbejdet med forskellige temaer i deres projekter og i dette nummer har vi valgt at præsentere dele af projektet om Spøgelser i garderoben i Midgaard, samt de erfaringer pædagogerne i Fristedet har fået i relation til vores diskussioner om og fokus på pædagogens rolle gennem projektet.

Allerførst i 2010 udkommer også rapporten fra udviklingsprojektet om vuggestuebørns læring og udvikling. Rapportens titel er: ReFleksioner fra et udviklingsprojekt i vuggestuer.

Når kreative og innovative børn møder kreative og innovative pædagoger kan meget ske …
Begge projekter har været kendetegnet af et stort engagement hos deltagerne. Vidensdeling og dokumentation har været centrale omdrejningspunkter. Vore påstande om at teori og praksis hænger sammen, blev afprøvet og blev væsentlige for vores fælles forståelse af det, vi havde sat os som mål og opgave. Vi ville prøve at forstå på, hvordan børn lærer og på hvilke måder pædagogen og det pædagogiske arbejde har indflydelse på børns udvikling, udvikling, læreprocesser og læring.

Studieturen til Reggio Emilia med 80 deltagere blev atter en succes. Igen i år bidrog deltagerne til den fælles rapport fra turen, en rapport som mange finder stor inspiration i ved hjemkomsten.

Næste studiebesøg i Reggio Emilia vil finde sted i uge 43, 2010. Nærmere opslag om turen vil tilgå medlemmerne senere.

Indhold:
Hvid
Af Ellen Runge

Tanker om leg og identitetsudvikling hos treårige?
Af Hanne Ohlsen og Karin Eskesen

Spøgelser
Af Birthe Rosgaard

De treåriges læring og hvad vi – pædagogerne lærte i forløbet
AfLene Ruby Linderoth, Tina Kobæk og Sidse Vistisen

Innovation and Creativity in the Hands of the Young, Reykjavik, 1-4. december 2009
Af Jørn Moestrup

Hent Refleksioner nr. 3 som PDF-Fil.