Bestyrelsen
Her kan du se medlemmerne af Det Danske Reggio Emilia Netværks bestyrelse.
Læs mere her

Bliv medlem
Læs mere om medlemsskab af Det Danske Reggio Emilia Netværk, tilmelding og kontingent.
Læs mere her

ReMida.dk
Her kan du læse mere om Det Danske Reggio Emilia Netværks initiativ til oprettelsen af ReMida centre rundt omkring i Danmark.
Læs mere her