Den annoncerede studietur i uge 44 2020 er på grund af Coronavirussens hærgen aflyst.

Det Danske Reggio Emilia Netværk håber at situation ændrer sig til det bedre, så det bliver muligt at genoptage de meget udbytterige studieture til Reggio Emilia i 2021.

Vejledende kan indholdet i de 3 dage have følgende struktur:

Dag 1:
09.00 – 13.00: Velkomst og introduktion til filosofien til det pædagogiske projekt i Reggio Emilia
13.00 – 14.00: Frokost i PAUSE
14.00 – 16.00: Atelierkulturen
16.15: Bus til en vuggestue
16.30 – 18.45: Besøg i vuggestue

Dag 2
9.30 – 12.30: Besøg i en børnehave
13.00: Frokost i PAUSE
14.30 – 17.00: At arbejde med projekter og dokumentation
17.15 – 18.15: Mulighed for at besøge ReMida

Dag 3
9.00 – 11.00: Præsentation af et projekt
11.30 – 13.00: Arbejde i grupper
13.00: Frokost i PAUSE
14.00 – 16.00: Konklusion på ugen
16.30 – 18.30: Besøg i en institution eller skole

Forventet udbytte af studietur til Reggio Emilia
Studieturen vil give en generel introduktion til Reggio Emilias pædagogik samt den historiske baggrund. Gennem forskellige oplæg gives en indføring i filosofien bag den pædagogiske tænkning, den pædagogiske praksis, og den betydning omgivelsernes/læringsmiljøet har for den pædagogiske praksis.

Loris Malaguzzi Centret i Reggio Emilia, hvor en del af undervisningen vil foregå.

Oplæggene understøttes af besøg på udvalgte institutioner, med mulighed for direkte dialog og udveksling.

I programmet indgår en introduktion til projektarbejdsformen, atelierne og dokumentationens betydning for det pædagogiske arbejde.

Som deltager på studieturen vil du kunne opnå viden og få erfaringer med tilrettelæggelse af målrettede læringsmiljøer og et højt refleksionsniveau.

Studieturen vil have et indhold, som er relevant for alle, der er interesserede i eller beskæftiger sig med børn, deres læreprocesser, udvikling og samfundsmæssige forhold.

Flere oplysninger og prisen for turen inkl. kursusafgift, tolkning og hotel med morgenmad vil fremkomme senere.

Men har du spørgsmål om turen, er du velkommen til at kontakte Netværket gerne via mail.