Det Danske Reggio Emilia Netværks nyhedsbrev, ReFleksioner nr. 22 2021, er udkommet. Det gennemgående tema i dette nummer af ReFleksioner handler i høj grad om børn, der gerne vil tage ansvar for det samfund der omgiver dem, og at pædagogers nysgerrighed skaber nysgerrige børn.

Mødet med ReMida
I artiklen beskriver Renee Sidney hvorledes det anderledes tilbud børnene mødte i skolens Mini-ReMida, gav hende et andet syn på det børn kan.

Bæredygtige børn-børn og bæredygtighed
I artiklen har især børn fået ordet. De bliver hørt, set og har synspunkter på mange af de overvejelser de gør sig. Det er desuden fortællinger om bæredygtige børn, der reflekterer og både kan og vil, når de får muligheder. Af Mynte, Mille, Virtus, Karin, Kurt, m.fl. samt Rita Willum, Signe Schmidt og Karin Eskesen.

Vikingerne kommer
4 b. på Hunderupskolen i Odense har i historieundervisningen beskæftiget sig med Vikingerne. Undervejs har jeg fra underviserne Tue Olsson og Bente Karkov, hørt meget om børnenes engagement i temaet. Børnene har undervejs bygget vikingeskibe, skrevet historier om vikingefærd og lavet tegneserier. Deres sproglige formåen er imponerende. De kan skrive historier der fænger. Og som jeg ser det, har sammenhængen med brugen af ReMida materialerne sat sine spor i børnenes fortællinger og tegneserier. Viden, kreativitet, samarbejde, fantasi og tid til at bruge både hoveder og hænder samt indgå i et socialt fællesskab har inspireret børnenes fortællinger.

Børn og vand – et forskningsprojekt i vuggestuen
Zennie Lyderik beretter i artiklen om, hvordan og hvorfor hun og kolleger i vuggestuen ønskede finde ud, hvad børnene var optagede af at undersøge med fokus på børnenes ressourcer. Zennie skriver: “Ved evalueringen af vandprojektet fandt vi, at vi havde opdaget en masse nyt omkring børnegruppen.” Det er rigtig godt at læse om nysgerrige voksne der opdager, at de kan skabe muligheder for, at støtte børnene udvikling, gennem egen nysgerrighed. Forskning i hverdagslivet er givende for både børn og pædagoger.

Hent ReFleksioner nr. 22 som PDF-Fil.