Refleksioner006-1Lidt af hvert om lidt af hvert
I artiklen Forældre og ReMida fortæller Mitzi Tofte, kolleger og forældre om et forældremøde, hvor forældre arbejdede med ReMida materialer.

Artiklen Nogle spørgsmål og nogle mulige svar beskæftiger sig med nogle af de spørgsmål, der optager interesserede der båd gerne vil forstå Reggio Emilias menneske – og læringssyn.

I den tredje artikel i dette nummer af ReFleksioner Arkitektur som et pædagogisk forhindringsløb prøver Karin Eskesen atter at reflektere over de betingelser som de fysiske rammer byder pædagoger, børn og det pædagogiske arbejde i sammenhængen her ses på daginstitutionsområdet. Men også i skole sammenhæng er der brug for at skabe en dialog om rummets muligheder.

Niels Nielsen skriver i sin artikel om Gensyn med Reggio Emilia, og mødet med kollegaer fra Det Internationale Reggio Emilia Netværk.

Indhold
Forældre og ReMida
Af Mitzi Tofte

Nogle spørgsmål og nogle mulige svar
Af Karin Eskesen

Arkitektur som et pædagogisk forhindringsløb
Af Karin Eskesen

Gensyn med Reggio Emilia
Af Niels H S Nielsen

Hent ReFleksioner nr. 6 som PDF-Fil.