Refleksioner002-1Artiklerne i dette nummer af Det Danske Reggio Emilia Netværks nyhedsbrev Refleksioner nr. 2 er påvirkede af både tilbageblik og aktuelle diskussioner i samfundet og pædagogikken.

I artiklen Børnehaven er ikke en dagligstue tages afsæt i både en ny og en meget gammel diskussion om kravene til børneinstitutioner, som fra at være steder hvor man bliver passet og med hjemlige organisationsformer til at blive steder, hvor man nu har fået læreplaner og skal tænke på børnenes miljø.

Harold Göthson i sin artikel Reggio Emilia Instituttet – en kooperativ historia om en global social rörelse i vår tid afsæt i det svenske Reggio Emilia Instituts historie. Harold bruger afsættet til også at fundere over fremtiden.

Ketty Høeg tager os i sin artikel Fra Ro, Renlighed og Regelmæssighed og til Reggio Emilia med på en rejse, hvor hun deler ud af sine erfaringer fra sine 40 år i småbørnspædagogikkens tjeneste.

Hvis vi skal fastholde at Kreativitet – Danmarks vigtigste råstof, hvilke krav stiller det så til de politiske administrative beslutninger og den pædagogiske praksis.

Hvorfor tager vi ikke ved lære? Jørn Moestrup har i artiklen reflekteret over et spørgsmål, vi ofte har stillet os i Det Danske Reggio Emilia Netværks bestyrelse.

På det Det Danske Reggio Emilia Netværks hjemmeside www.reggioemilia.dk, kan man tilmelde sig årets studietur til Reggio Emilia. Turen foregår i uge 43.

I forbindelse med Det Danske Reggio Emilia Netværks seneste udviklingsarbejder, har der vist sig et yderligere behov for at lære at dokumentere det pædagogiske arbejde på en sådan måde, at man lærer at bruge den viden , man kan hente gennem dokumentationen af og refleksioner over den daglige praksis sammenholdt med teoretiske forudsætninger for børns udvikling, læring og læreprocesser. Derfor har Netværket besluttet at udbyde et kursus om:

Dokumentationens betydning for den pædagogiske praksis.
Via dokumentationer fra hverdagen vil vi sætte fokus på det pædagogerne vælger eller kunne vælge at gøre for at støtte børnenes opdagelsesrejser. Deltagerne i kurset diskuterer disse valg i det fælles kollegiale forum.

Dokumentationskurset udbydes i med to projekter, et i Øst- og et i Vest Danmark.
Undervisningsformen vil blive en blanding af teoretiske og praksis oplæg, som gerne skulle give anledning til mange refleksioner over hverdagen i det pædagogiske arbejde i institutioner.

Indhold:
Børnehaven er ikke en dagligstue …
Af Karin Eskesen

Reggio Emilia Instituttet – en kooperativ historia om en global social rörelse i vår tid
Af Harold Göthson

Fra Ro, Renlighed og Regelmæssighed og til Reggio Emilia
Af Ketty Høe

Kreativitet – Danmarks vigtigste råstof
Af Karin Eskesen

Hvorfor tager vi ikke ved lære?
Af Jørn Moestrup, prof. emer.

Hent REfleksioner nr. 2 som PDF-fil