ref13ccIndholdet i ReFleksioner nr. 13 handler meget om dokumentationens betydning for det pædagogiske arbejde og forholdet mellem læring og undervisning.

Indhold:
Den Italienske nationaldag fejret i ReMida Center Odense.
Noget om det man blandt meget andet kan ”tage med” hjem fra en studietur til Reggio Emilia.
Dokumentation.
Noget om at tale med børn og ikke kun om dem – Noget om at lære af børn og ikke kun belære dem.
Christoffer, en dreng med viden om værktøj, måltagning, organisation, planlægning, kreative konstruktioner,
materialernes mangfoldighed og problemløsning.
Overvejelser over vilkårene på et børnehospital inspireret af et foredrag.

Hent Refleksioner nr. 13 som PDF-Fil.