re112015I dette nummer af ReFleksioner handler artiklerne om fortid, nutid og fremtid.

Fortid i form af artiklen Møder med Loris Malaguzzi.

Nutid hvor artiklerne om et Refleksionsrum skabt af 3 institutioner på Amager OG Reggio Emilia – en by der uddanner og opdrager.
Hvad er Reggio Emilia pædagogik?

Fremtid i form af beskrivelserne af børn på besøg i ReMidaværkstedet der tager sagen i egen hånd, fordi de udover at være indlagt på børnehospitalet, udviser selvstændighed og optagethed af det der sker omkring dem og deres beskrivelser af dette.

Indhold:
MØDER MED LORIS MALAGUZZI
AMAGER 201
REGGIO EMILIA – EN BY DER UDDANNER OG OPDRAGER ELLER
HVAD ER REGGIO EMILIA PÆDAGOGIK
AT BYGGE PROJEKTER HANDLER IKKE KUN OM ”AT BYGGE OP”
MEN OGSÅ OM ”AT BYGGE NED”
LAURA
BANJAMIN OG SEBASTIAN SAMARBEJDER

Hent Refleksioner nr. 11 som PDF-Fil.