Refleksioner0010-1I dette nummer af ReFleksioner beskæftiger vi os på forskellige måder med inklusion. Måske ikke hele tiden i en traditionel opfattelse. Men spørgsmålet er vel, hvad begrebet rummer, ordet betyder og hvad målet med at inkludere er.

I artiklen om vuggestuebørns optagethed af sten, handler inklusion for mig at se om at lytte til børnene og høre, hvad de tænker om tingene i deres omgivelser.

Men det handler jo ikke blot om at lytte, men også om at udfordre ved at se til, at børnene får mulighed for at tage næste skridt.

I artiklen ”Mellem Himmel og Hav” ser man, hvorledes et tema kan bruges som middel, når man vil se til, at børn får nye muligheder for at acceptere hinanden på tværs af alder, udvikling og strategier. Samtidig får børnene i dette projekt også en plads i byen.

I den tredje artikel vises eksempler på, hvordan børn kan involveres i en bys forandringer. Hvad skal der ifølge børn ske, hvis en by skal ændre sig eller hvor har vi brug for en bro og hvordan skal den se ud?

At lytte til hvad børn tænker om de forskellige aspekter, handler jo både om inklusion og demokrati. Inklusion starter i det hverdagsliv, vi lever med hinanden, men har stor
betydning for de senere muligheder for både at forstå og tage ansvar.

Indhold:
STENPROJEKT – Et inklusions- og relations projekt i vuggestuen

ReMida mellem himmel og hav

ReMida mellem himmel og hav i Børnehuset Midgaard

Nærmiljø & inklusion – Inklusion & nærmiljø

ODINSBROEN

750.000 kr. fra TrygFonden er med til at sikre ReMidas værksted for syge børn

Hent Refleksioner nr. 10 som PDF-Fil.