I uge 43 2022 (23. – 26. oktober 2022 ) udbyder Det Danske Reggio Emilia Netværk i samarbejde med Det Norske Reggio Emilia Netværk og Reggio Children en 3 dages studietur til Reggio Emilia, Italien.
Der vil blive tolket til henholdsvis dansk og norsk.

Ved ankomsten 23. 10. 2022 er der indkvartering på:
Hotel Europa
Viale Olimpia 2
42122 REGGIO EMILIA (RE)

Vejledende kan indholdet i de 3 dage have følgende struktur:

Dag 1
19.30: Introduktion til ugen og fælles middag på hotellet.

Dag 2
09.00 – 13.00: Velkomst og introduktion til filosofien til det pædagogiske projekt i Reggio Emilia
13.00 – 14.00: Frokost i PAUSE
14.00 – 16.00: Atelierkulturen
16.15: Bus til en vuggestue
16.30 – 18.45: Besøg i vuggestue

Dag 3
09.30 – 12.30: Besøg i en børnehave
13.00 – 14.00: Frokost i PAUSE
14.30 – 17.00: At arbejde med projekter og dokumentation
17.15 – 18.15: Mulighed for at besøge ReMida

Dag 4
09.00 – 11.00: Præsentation af et projekt
11.30 – 13.00 Arbejde i grupper
13.00 – 14.00: Frokost i PAUSE
14.00 – 16.00: Konklusion på ugen
16.30 – 18.30: Besøg i en institution eller skole

Forventet udbytte af studietur til Reggio Emilia
Studieturen vil give en generel introduktion til Reggio Emilias pædagogik samt den historiske baggrund. Gennem forskellige oplæg gives en indføring i filosofien bag den pædagogiske tænkning, den pædagogiske praksis, og den betydning omgivelsernes/læringsmiljøet har for den pædagogiske praksis.

Oplæggene understøttes af besøg på udvalgte institutioner, med mulighed for direkte dialog og udveksling. Med forbehold for at covid-pandemien kan udvikles, kan man ikke forvente at der vil være børnegrupper tilstede under besøget/besøgene.

I programmet indgår en introduktion til projektarbejdsformen, atelierne og dokumentationens betydning for det pædagogiske arbejde.

Som deltager på studieturen vil du kunne opnå viden og få erfaringer med tilrettelæggelse af målrettede læringsmiljøer og et højt refleksionsniveau.

Studieturen vil have et indhold, som er relevant for alle, der er interesserede i eller beskæftiger sig med børn, deres læreprocesser, udvikling og samfundsmæssige forhold.

Reggio Emilia pædagogik som springbræt til de nye læreplaner med mere fokus på leg
Gennem indblikket i projektarbejdsformen og indretningen af de pædagogiske læringsmiljøer, vil det blive synligt, hvordan leg og eksperimenter er basis for læring.

Pædagogisk dokumentation – Grundlaget for en pædagogisk refleksionskultur
Deltagerne vil høre om, hvordan man i Reggio Emilia arbejder med dokumentation af det pædagogiske arbejde og hvordan denne dokumentation er forankret i børnenes projekter.

Reggio Emilia har oprettet et dokumentationscenter og institutionerne er forpligtet til at fremsende dokumentationer af deres projekter. Centeret fungerer således som inspirationskilde på tværs af institutionerne, og som medspiller i videreuddannelsen af personalet.

Alle har plads i fællesskabet
I Italien inkluderes alle børn med særlige behov i almentilbuddet, dvs. i de børnegrupper og klasser, sammen med alle andre børn.

Ligesom i Danmark er der tildelt ekstra ressourcer til de børnegrupper og klasser, der har børn med særlige behov inkluderet. Det er et bærende princip, at støtten ikke tildeles det enkelte barn, børnegruppen eller klassen, med henblik på at lave en særlig indsats for at opnå et optimalt læringsmiljø for alle.

Rejsen indgår ikke i prisen. Nærmeste lufthavn er Bologna. Fra lufthavnen går der bus til stationen i Bologna, hvorfra der er direkte togforbindelse til Reggio Emilia – retning Milano.

Er man eksempelvis en gruppe på 4 personer kan man dele en taxa fra lufthavnen i Bologna til Reggio Emilia for en vejledende pris på 110 euro.

Man kan også flyve til Milano, hvor der er to lufthavne: Malpensa og Linate. Og der går tog og bus til Milano by, hvorfra der er direkte togforbindelse til Reggio Emilia.

Prisen for studieturen inklusive kursusafgift og hotelophold med morgenmad, med ankomst søndag 23. oktober og afrejse 27.10 – i alt 4 overnatninger, indkvartering i dobbeltværelse og morgenmad er 14.700 kr. – Enkeltværelsestillæg 1.200 kr. for 4 nætter.

Prisen omfatter kursusafgift, tolkning, hotel med morgenmad og 3 x frokost.
Ekstra overnatninger kan bestilles.

I programmet indgår:
Velkomst og introduktion til ugen på hotellet søndag d. 23. 10. 2022 kl. 19.30.
Fælles middag på hotellet efter introduktionsmødet d. 23. 10. 2022 – tilmelding og pris for middag annonceres senere.
Bustransport i forbindelse med institutionsbesøg i Reggio Emilia, når programmet kræver det.
Mandag d. 24. 10. følges vi efter morgenmaden til Loris Malaguzzi Centret, hvor den teoretiske del af undervisningen finder sted.
Allerede nu skal opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at fotografere i institutionerne.

På Loris Malaguzzi Centret findes en boghandel og nogle institutioner vil – mod kontant betaling – have materialer, der kan købes i forbindelse med besøgene.

Tilmelding senest 18. 8. 2022 og tilmeldingen er bindende.

Benyt venligst dette tilmeldingsskema.

Ved tilmelding til turen indbetales 50% af prisen og resten af beløbet betales senest 10. 9. 2022.